Lilla Edets kommun - startsida

Individuell utvecklingsplan, IUP

Alla elever i kommunens skolor ska ha en IUP - individuell utvecklingsplan. Hur planen ser ut och hur den tas fram är upp till varje rektor att bestämma.

Enligt grundskoleförordningen ska varje elev ha en IUP. Först och främst ska IUP:n innehålla lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen. För övrigt är IUP:n som ett protokoll från utvecklingssamtalet. Detta ska läraren skriva tillsammans med eleven och elevens föräldrar/vårdnadshavare. Protokollet ska innehålla prioriteringar (ska alltså inte handla om allt) och sikta framåt med mål och planer för elevens utveckling.

Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Protokollet ska sedan fungera som en ledstång i det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna.

Senast uppdaterad: 2012-04-16
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »