Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi - årskurs 7-9

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero.

Vår vision för Fuxernaskolan är: Våra elever ska ha en framtidstro, kunna välja det de vill, inte bara det de kan och bli den bästa versionen av sig själva!

Vi ska uppnå visionen genom att vara tydliga i vårt vardagsarbete där vi arbetar utifrån kommunens fyra ledord:

 

  • stolthet
  • växtkraft
  • välbefinnande
  • identitet

Vi på Fuxernaskolan åk 7-9 känner stolthet över vår skola och utbildning. Vi skapar målbilder och framtidstro genom att vi har en varierad och stimulerande undervisning som ska få eleverna att växa. Våra elever ska känna sig trygga och ha studiero för ett gott välbefinnande. Här arbetar vi för att alla elever ska få hitta sin egen identitet och bli den bästa versionen av sig själv.

Därför är visionen viktig!

Visionen är en gemensam bild som ger vägledning i vårt gemensamma arbete. Den anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Det hjälper oss att göra rätt strategiska val och att hålla en rak kurs. Den skapar förståelse för varför vissa beslut och vägval görs.
Med visionen som ledstjärna drar alla medarbetare, elever och föräldrar åt samma håll.

Lärplattform

Fuxernaskolans lärplattform är Unikum. Här hittar elever och vårdnadshavare planering, uppgifter och meddelanden från skolan.

Senast uppdaterad: 2020-10-22
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »