Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi - årskurs f-6

Fuxernaskolan f -6, Slussen mot Framtiden, är skolan där vi har höga och positiva förväntningar på varandra och på våra elever.

Vi är en F-6 skola med cirka 290 elever. Som professionella pedagoger ser vi vårt lärandeuppdrag som den viktigaste komponenten för att våra elever ska lyckas. Vi lär hela dagen, både under skoltid och fritidstid, där de två delarna bildar en helhet för våra elever. Genom vår undervisning kommer alla elever nå så långt det är möjligt.


Vi är övertygade om att våra elever vill och kan, och vår uppgift är att skapa de bästa förutsättningar för lärande!

Fokus på elevernas arbetsmiljö

Inför läsåret 2020/2021 har vi infört Fuxernaskolan 2.0, vilket innebär ett ökat fokus på elevernas arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala. Våra elever möts varje dag av aktiva och relationsskapande pedagoger som är en grund för lärande.

Relationen mellan lärare och elev är viktig. Alla pedagoger ska ha en god relation till alla elever, men även en god relation elever emellan skapar trygghet och trivsel och är en grund för lärande.

Rastskoj, elevråd och trygghetsteam är delar av skolans främjande och förebyggande trygghetsarbete. Vi vill att våra elever ska mötas av de bästa förutsättningar för lärande, vilket förutom hög trygghet och trivsel, innebär att deras lärande och lärandemiljö är av högsta prioritet för oss som arbetar på skolan.

På Fuxernaskolan f – 6

  • Sätter vi elevernas lärande i fokus
  • Anpassar vi undervisningen
  • Bemöter vi eleverna med höga och positiva förväntningar 
Senast uppdaterad: 2020-08-20
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »