Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi

Vi arbetar montessoriinspirerat. Det innebär att barnen med hjälp av det genomtänkta materialet får arbeta i sin egen takt och efter egen förmåga. Vi arbetar i åldersblandade grupper där barnen lär av varandra.

Montessoripedagogiken har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn och utgår från:

  • att inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. 
  • att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift. 
  • att barn som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.
Senast uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »