Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi

Vi arbetar montessoriinspirerat. Det innebär att barnen med hjälp av det genomtänkta materialet får arbeta i sin egen takt och efter egen förmåga. Vi arbetar i åldersblandade grupper där barnen lär av varandra.

Montessoripedagogiken har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn och utgår från:

  • att inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. 
  • att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift. 
  • att barn som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.
Senast uppdaterad: 2016-08-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »