Lilla Edets kommun - startsida
Strömsskolan

Strömsskolan

Strömsskolan är belägen väster om Göta älv med promenadavstånd till sluss och slottspark samt Lilla Edets centrum. Bostadsområdet Ström expanderar i snabb takt – här byggs bostäder av olika slag och därmed växer också skolan.
I dagsläget har vi cirka 330 elever, från förskoleklass till årskurs 6. En stor del av barnen går också på fritids.

På skolan har vi elevernas bästa i fokus och har därför höga förväntningar på varandra. Strömsskolans ledord är ”för elevernas skull”! Vi samarbetar i första hand inom årskurserna och i våra arbetslag/skolhus. Utvecklingsarbeten sker också stadievis, till exempel frågor om stimulerande undervisning, trygghet och studiero.
Vårt skolbibliotek har en central roll i det prioriterade arbetet för att öka elevernas läsintresse och läsförmåga.

På vissa raster finns det planerade aktiviteter där eleverna leder lekar. Det finns alltid vuxna ute med barnen på rasterna. Skola och fritids samverkar med målsättningen att våra elever ska uppleva lust och glädje i sitt lärande och må bra tillsammans på skolan.

Till stöd för verksamheterna finns Strömsskolans elevhälsa som i första hand ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men också åtgärdande för elever i behov av stöd.

Senast uppdaterad: 2022-05-09
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »