Lilla Edets kommun - startsida
Strömsskolan

Strömsskolan

Strömsskolan är belägen väster om Göta älv med promenadavstånd till sluss och slottspark samt Lilla Edets centrum. Bostadsområdet Ström expanderar i snabb takt – här byggs bostäder av olika slag och därmed växer också skolan. I dagsläget har vi drygt 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

På skolan har vi elevernas bästa i fokus och har därför höga förväntningar på varandra. Strömsskolans ledord är ”för elevernas skull”!

Lärare och elever samarbetar i första hand inom sina årskurser och arbetslag f-2, 3-4 samt 5-6. Skola och fritids arbetar efter läroplanen Lgr-11 och samverkar med målsättningen att våra elever ska uppleva lust och glädje i sitt lärande och få förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling, kunskapsmässigt och socialt. Fritidshemmet ska också erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Eleverna har inflytande genom klassråd och elevråd och ett utvecklingsarbete pågår för att ytterligare främja trygghet och trivsel på skolan. Sedan HT-19 arbetar vi med Trivselledare, TL. Det innebär att elever från åk 3–6 organiserar och leder aktiviteter för sina skolkamrater på rasterna.

Ett annat projekt för lärande och ökad trivsel är ”Så vilda”, ett samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg. Här är det elever i åk 5-6 som planerat, skapat och arbetar vidare med odlingsytor för vilda växter.

Till stöd för verksamheterna finns Strömsskolans elevhälsa: kurator, skolsköterska och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog anlitas vid behov. Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande och främjande, men har också ansvar för det åtgärdande arbetet för elever i behov av stöd.

Senast uppdaterad: 2021-06-01
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »