Lilla Edets kommun - startsida
Strömsskolan

Strömsskolan

Strömsskolan är belägen väster om Göta älv, ett par kilometer från Lilla Edets centrum. På skolan går i dagsläget ca 290 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Lärare och elever är organiserade i två arbetslag, förskoleklass - årkurs 3 och årskurs 4 - årskurs 6. På skolan finns ett fritidshem med avdelningarna Smulan och Kakan.

Vi arbetar utifrån de övergripande målen trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse vilka beskrivs i skolans utvecklingsplan. Vår likabehandlingsplan beskriver vårt arbete för att främja elevers lika rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Till stöd för elever och personal finns Elevhälsan som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska samt skolpsykolog. Elevhälsan leds av vår rektor.
Senast uppdaterad: 2019-11-04
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »