Lilla Edets kommun - startsida

Så jobbar vi

Tingbergsskolan ligger i direkt anslutning till skog och natur, vilket vi använder oss av dagligen.

Satsning i klassrummen på Activeboards

På Tingbergsskolan använder vi oss av Activeboard, ett hjälpmedel som gör klassrummet mer levande. Activeboard är en interaktiv whiteboard med en digital skrivyta och gör ljud och bild till en naturlig del i undervisningen. Lektionen som just avslutats kan skrivas ut till eleverna eller mailas till dem som inte var närvarande och lektioner kan sparas för att återanvändas igen.

På Tingbergsskolan har 90 procent av klassrummen i årskurs 1-6 utrustats med activeboards.

Ordningsregler

För att alla ska trivas på skolan finns ordningsregler. Ordningsreglerna säger hur vi ska vara mot varandra och vilka regler som gäller under skoltid. Ordningsreglerna hittar du till höger under mer information.  

Studiestöd i alla ämnen

För de elever som är i behov av extra stöd och hjälp eller av olika anledningar behöver ta igen skolarbete, finns möjligheten till studiestöd. Gruppindelning sker årskursvis.

Lärmiljöer

Vi har gjort en stor satsning på våra lärmiljöer och eleverna erbjuds möjlighet till egna avskilda arbetsplatser.

Senast uppdaterad: 2020-04-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »