Lilla Edets kommun - startsida

Resebidrag och anslutningsbidrag för gymnasieelever

Resebidrag

Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skola/praktikplats om avståndet är minst 6 kilometer. Resebidraget består normalt av ett skolkort som delas ut vid läsårets början. Om du väljer att köra bil kan du få kontant ersättning i stället. Tänk bara på att du inte kan få mer kontant ersättning än vad busskort skulle kosta. 

  • Om du får inackorderingstillägg så kan du inte få resebidrag.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte är berättigad till resebidrag, ska anmälan göras till hemkommunens handläggare.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
  • Pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget.
Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Anslutningsbidrag
Har du mer än 4 kilometer till din närmaste avresehållplats kan du få kontant anslutningsbidrag.
  • Om du får en väntetid på mer än 2 timmar/dag kan du få kontant anslutningsbidrag till annan än den närmaste hållplatsen.
  • Det kontanta anslutningsbidraget söks i efterhand. Anslutningsbidragets belopp motsvarar den skattefria milersättningen.
  • Anslutningsbidrag kan som mest uppgå till 1/30 av basbeloppet per månad.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Ansökan skickas till:

Lilla Edets Kommun
463 80 Lilla Edet.
Senast uppdaterad: 2020-05-13
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »