Lilla Edets kommun - startsida

Anmälan och avanmälan

Vilka får söka?

Till kulturskolan kan alla som bor och är skrivna i Lilla Edets kommun söka.     

Vilka får plats?

Du måste ha åldern inne för ditt kursval. Du kan göra din ansökan till kulturskolan när som helst under året. Du placeras i eventuell kö utifrån när du gjort din ansökan.
(Hör gärna av dig en extra gång om du inte hör något från oss).

Antagningsbesked

Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje nytt läsår blir det större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då. Aktuell pedagog tar kontakt via den mailadress som angivits i anmälan, eller via telefon. 

Om du inte kommer in

Kommer du inte in på din kurs står din ansökan kvar under läsåret. Du erbjuds då plats om någon slutar eller byter kurs. 

Kan man söka under läsåret?

Ja, det kan du. Vår webbanmälan är öppen hela året. Det är alltid lättast att få plats till höststarten. Får vi ändringar i schema under läsåret så tar vi alltid in sökande som finns i kön.
Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter betalas halv avgift.
 

Om du vill gå flera kurser

Finns det plats så går det bra att gå flera kurser.

Anmälan

Du gör din anmälan till kulturskolans kurser via vårt anmälningsformulär

Återanmälan

Du behöver inte återanmäla dig till instrumental- och sångundervisningen varje läsår. Har du fått plats i kulturskolan så har du kvar platsen tills du avanmäler dig.
(Gäller ej 10 veckorskurserna. Till dessa kurser anmäler man sig terminsvis.)
Vill du byta kurs så gör en avanmälan på den kursen du går och anmäl dig sedan till den nya kursen du vill gå.

Avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition senast första undervisningsveckan vid ny terminsstart. Din plats ska skriftligen sägas upp och det hyrda instrumentet ska återlämnas till kulturskolan.Görs ingen avanmälan debiteras terminsavgift och eventuell instrumenthyra. Din avanmälan ska vara inne senast:
  • 1 februari för vårterminen
  • 15 september för höstterminen
Efter dessa datum utgår full terminsavgift.
Senast uppdaterad: 2020-03-12
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »