Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter 2021

Nya taxor from och med 1 januari 2021
Gruppundervisning (Upptakten för årskurs 1 och 2 och Vi sjunger tillsammans) 400 kr per termin.
Ämneskurser för elever t.o.m. 19 år 800 kr per termin
Ämneskurs 20-25 år 1000 kr per termin
Ämneskurs från 26 år 1 650 kr per termin
Fördjupningskurser 550 kr per termin
Baby/barnrytmik 400 kr för 10 gånger
Rytmik 4-5 åringar och 5-6 åringar 400 kr för 10 ggr
Film 550 kr för 8 ggr
Dans 650 kr för 12 gånger (Inklusive uppvisning)
Bild och form 650  kr för 12 gånger

Instrumenthyra kostar 300 kr/termin


Observera att full terminsavgift utgår i och med att elev påbörjat terminen.

Betalning

Betalning sker mot faktura som sänds från Lilla Edets kommun i början av varje termin.
Du kan också anmäla dig att betala via e-faktura.

Om avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, dock senast 1 februari för vårterminen och 15 september för höstterminen.
Senast uppdaterad: 2021-06-23
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »