Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter 2021

Nya taxor from och med 1 januari 2021
Gruppundervisning (Upptakten för årskurs 1 och 2 och Vi sjunger tillsammans) kostar 400 kr per termin.
Ämneskurser för elever t.o.m. 19 år 800 kr per termin
Ämneskurs 20-25 år kostar 1000 kr per termin
Ämneskurs från 26 år kostar 1 650 kr per termin
Fördjupningskurser kostar 550 kr per termin
Baby/barnrytmik kostar 400 kr för 10 gånger
Rytmik 4-5 åringar och 5-6 åringar kostar 400 kr för 10 ggr
Film kostar 550 kr för 8 ggr
Dans kostar 650 kr för 12 gånger (Inklusive uppvisning)
Bild och form kostar 650  kr för 12 gånger

Instrumenthyra kostar 300 kr/termin


Observera att full terminsavgift utgår i och med att elev påbörjat terminen.

Betalning

Betalning sker mot faktura som sänds från Lilla Edets kommun i början av varje termin.
Du kan också anmäla dig att betala via e-faktura.

Om avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, dock senast 1 februari för vårterminen och 15 september för höstterminen.
Senast uppdaterad: 2020-10-29
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »