Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter 2019

Gruppundervisning (Upptakten för årskurs 1 och 2 och Vi sjunger tillsammans för årskurs 3) kostar 325 kr per termin.
Ämneskurser för elever t.o.m. 19 år kostar 650 kr per termin
Ämneskurs 20-25 år kostar 850 kr per termin
Ämneskurs från 26 år kostar 1 500 kr per termin
Ämneskurs pensionärer 850 kr per termin
Fördjupningskurser kostar 450 kr per termin
Baby/barnrytmik kostar 325 kr för 10 gånger
Rytmik 4-5 åringar och 5-6 åringar kostar 325 kr för 10 ggr
Film kostar 450 kr för 8 ggr
Dans kostar 650 kr för 12 gånger (Inklusive uppvisning)
Teater kostar 650 kr per termin (inga teaterkurser under våren -20)
Bild och form kostar 650 kr per termin

Vi har under några år haft dans, teater/drama, bild-och formkurser som finansierats av Kulturrådet. Dessa kurser har varit gratis.
Från och med vårterminen kommer dessa kurser också att vara avgiftsbelagda.


Instrumenthyra kostar 200 kr/termin


Observera att full terminsavgift utgår i och med att elev påbörjat terminen.

Betalning

Betalning sker mot faktura som sänds från Lilla Edets kommun i början av varje termin.
Du kan också anmäla dig att betala via e-faktura.

Om avanmälan

Om du inte tänker delta i din kurs ska du avanmäla detta till kulturskolans expedition under första undervisningsveckan vid ny terminsstart, dock senast 1 februari för vårterminen och 15 september för höstterminen.
Senast uppdaterad: 2020-01-22
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »