Lilla Edets kommun - startsida

Nyckelharpa

Nyckelharpa är ett stråkinstrument med tangenter (nycklar eller knavrar) som trycker mot strängarna för att korta av strängen för önskad tonhöjd. För att frambringa ljud används en stråke.

Det karakteristiska nyckelharpsljudet uppstår genom resonanssträngar som finns under spelsträngarna. Nyckelharpan hänger på magen på den som spelar ungefär som en gitarr, och stråken förs nästan lodrätt upp mot den spelandes axel. Nyckelharpan är ett av de typiska instrumenten i svensk folkmusik. Nyckelharpa kan du välja från årskurs 3. I mån av tillgång kan du hyra en nyckelharpa för 300 kr per termin. Dessa nyckelharpor är av lite mindre storlek.

Kostnad 800 kronor per termin t.o.m. 19 år.
Senast uppdaterad: 2020-12-09
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »