Lilla Edets kommun - startsida

Rytmik

Barnrytmik cirka 8 månader - 2 år

Rytmikpedagogiken utgår ifrån begreppen rum, tid, kraft och form. Den är en helhetsmetod där musik och rörelse används för att stimulera ett barns naturliga utvecklingsprocess. Utifrån sång, ramsor, rörelselekar, dans och rytminstrument arbetar gruppen med musikens, rörelsens och språkets byggstenar.
Museet öppnar för allmänheten kl. 11.00. På grund av ombyggnation är inte hissen tillgängglig.

Torsdagar Lödöse museum
kl. 10-30 10 gånger per termin
kl. 11.15 10 gånger per termin


Kostnad 325 kronor per termin.

Babyrytmik cirka 0 - 7 månader

Kom och var med på en upptäcktsfärd där du kommer ditt barn närmare genom sång, musik, dans, rörelse och ramsor. Musiken stimulerar både språkutveckling och motorik samtidigt som den ger mycket glädje.
På grund av ombyggnation är inte hissen tillgänglig.

Torsdagar Lödöse museum kl. 12.00 10 gånger per termin

Kostnad 325 kronor per termin.

Rytmik 4-6 åringar

I rytmiken använder vi rörelse som ett sätt att uppleva och förstå musik. 
Barn upplever musik med hela sin kropp. Genom sång, dans, rörelse och spel på enkla instrument stimuleras barnens musikaliska kommunikationsförmåga.
Vi uppmuntrar den spontana glädjen och den härliga känslan i att, tillsammans med andra, sjunga och röra oss till musik.


Tisdagar kl.16.30 i Tingbergskolan, Lödöse 10 gånger

Onsdagar kl. 16.30 i Folkets Hus, Lilla Edet 10 gånger

Kostnad 325 kronor per termin.
Senast uppdaterad: 2020-09-28
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »