Lilla Edets kommun - startsida

Luft och ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra. Ventilation som inte är anpassad efter behovet riskerar att påverka luftkvalitén så att personer som vistas i lokalen mår dåligt eller blir sjuka.

Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft. I skolor och lokaler för barnomsorg är det viktigt att tänka på hur många personer som vistas i lokalen och att det finns vädringsmöjligheter.

Tecken på att ventilationen inte fungerar:

  • Kondensbildning på insidan fönster vid en utomhustemperatur av -5 grader C
  • Luften upplevs som torr eller kvav


Om du har barn i förskolan eller i skolan och misstänker att de mår dåligt kan det vara brister i ventilationen. Ta kontakt med rektorn. Hjälper inte det och problemen kvarstår kan du ta kontakt med miljöenheten inom sektor samhälle.

Senast uppdaterad: 2021-07-08
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »