Lilla Edets kommun - startsida

Särskilda behov

Om skolan efter utredning kommer fram till att en elev har det som skollagen (2010:800 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kallar särskilda behov är rektorn skyldig att anpassa undervisningen på ett sådant sätt att det är möjligt för eleven att nå kunskapskraven. Om kunskapskraven anses omöjliga att nå kan eleven ha rätt till särskola

Om du har funderingar och känner oro för ditt barn, ta kontakt med klasslärare eller rektor där ditt barn går i skolan.

Har du frågor kring särskilt stöd i förskolan? Kontakta respektive rektor.
Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »