Lilla Edets kommun - startsida

Särskild utbildning för vuxna

(Särvux)

Målen för utbildningen är att vuxna med intellekuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Genom utbildningen ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens i syfte att stärka ställningen i arbets- och samhällslivet samt att främja den personliga utvecklingen.

Särskild utbildning för vuxna (särvux) finns på två olika nivåer:

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Särskild utbildning på grundläggande nivå och träningsskola

Det finns 13 nationella kurser för utbildning som motsvarar grundsärskolan och 3 nationella kurser för utbildning som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan. Följande kurser ges inom grundsärskolan:
BiologiHistoriaReligionkunskap 
EngelskaHem- och konsumentkunskap Samhällskunskap 
FysikKemiSvenska 
GeografiMatematikSvenska som andraspråk 
Teknik   
Följande kurser ges inom träningsskolan:
Indvid och samhälleNatur och miljöSpråk och kommunikation

Särskild utbildning på gymnasienivå


Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program. Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Vem har rätt att läsa på Särvux?


Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan eller grundssärskolan syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Söka till Särvux

För att söka ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.
Senast uppdaterad: 2021-06-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »