Lilla Edets kommun - startsida

Starta enskild verksamhet

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fristående fritidshem eller som pedagogisk omsorg.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Verksamhetsformer

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Skolbarnsomsorgen avser elever som går i skolan och till och med vårterminen det år då eleven fyller tretton år. Skolbarnomsorg kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Vem kan driva enskild verksamhet?

Föräldrakooperativ
En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.

Personalkooperativ
Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation
Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.

Andra organisationsformer
Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Ansökan

Är du intresserad av att starta enskild verksamhet inom förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lilla Edets kommun? Du hittar ansökningsblankett nedan.

Ansökan om godkännande för fristående förskola Word, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Word, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Starta fristående skola och förskoleklass

För att starta en fristående verksamhet behövs tillstånd från Skolinspektionen.

Senast uppdaterad: 2021-08-24
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »