Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala aktivitetsansvaret

Lilla Edets kommun har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år som varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen.

Därför får vi som arbetar med aktivitetsansvaret information från gymnasieskolorna om en elev har hög frånvaro eller avbryter sina studier samt om elever som inte blivit antagna till gymnasiet. Vårt uppdrag är att ta kontakt med dessa ungdomar för att stämma av den nuvarande situationen och erbjuda en individuell planering.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning igen. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då i samarbete med andra aktörer i kommunen, till exempel Arbetsförmedlingen, att hitta en lösning till sysselsättning.

Kontakt * (obligatorisk)

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 2021-05-17
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »