Lilla Edets kommun - startsida

Välja sfi

Det finns tre studievägar för svenska för invandrare: Sfi 1,  Sfi 2 och Sfi 3. Du börjar studera på den studieväg som passar dig bäst, beroende på dina förutsättningar och ditt mål med studierna.

Tillsammans med personal på Lärcentrum/SFI avgörs vilken studieväg som passar dig.

Sfi 1 - kurs A och kurs B

För dig som aldrig gått i skola eller som bara har gått några få år i skolan.
I dessa kurser lär du dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det. Du får studera i en lugn takt. Efter avslutad kurs får du betyg. När du är klar med kurs B finns det möjlighet att fortsätta på kurs C.

Sfi 2 - kurs B och kurs C

Vänder sig till dig som har goda läs- och skrivkunskaper på ditt modersmål.
Du får lära dig tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet. Du studerar i en lugn takt tillsammans med duktiga lärare. Efter avslutad kurs får du betyg. När du är klar med kurs C finns det möjlighet att fortsätta på kurs D.

Sfi 3 - Kurs C och kurs D

Om du har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt, så rekommenderar vi att du läser Spår 3. Kursen ger dig kunskaper i svenska så att du kan förstå och tala ett vardagligt språk. Du lär dig också läsa och förstå olika typer av texter och uttrycka dig i tal och skrift. Du får betyg efter avslutad kurs.

Efter C-kursen kan du även söka yrkesvux med språkstöd inom GR. Den här typen av yrkesutbildning ger en kombination av studier mot ett yrke där du kombinerar med studier i svenska som andraspråk samt yrkes svenska. Det innebär att du får hjälp att förstå den svenska som förekommer inom det valda yrket. Kontakta yrkes- och studievägledare Christian Ljungdahl om du är intresserad av yrkesvux med språkstöd.

Antal timmar per studieväg och kurs

Studieväg 1:kurs 1A600 timmarmotsvarar ca 40 veckor
 kurs 1B600 timmarmotsvarar ca 40 veckor
    
Studieväg 2:kurs 2B500 timmarmotsvarar ca 33 veckor
 kurs 2C400 timmarmotsvarar ca 27 veckor
    
Studieväg 3:kurs 3C300 timmarmotsvarar ca 20 veckor
 kurs 3D300 timmarmotsvarar ca 20 veckor

Svenska som andraspråk

När du är klar med kurs D finns det möjlighet att fortsätta studera svenska som andraspråk (sas) på grundläggande nivå på Komvux.
Senast uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »