Anpassad utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Genom utbildningen ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens i syfte att stärka ställningen i arbets- och samhällslivet samt att främja den personliga utvecklingen.

Anpassad utbildning för vuxna (komvux som anpassad utbildning) finns på två olika nivåer:

 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och träningsskola

Det finns 13 nationella kurser för utbildning som motsvarar anpassad grundskola och tre nationella kurser för utbildning som motsvarar träningsskolan inom anpassad grundskola.

Följande kurser ges inom anpassad grundskola:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Följande kurser ges inom träningsskolan:

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Anpassad gymnasieskola

Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i den anpassade gymnasieskolans nationella program. Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Vem har rätt att läsa på Komvux som anpassad utbildning

Rätt till anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen i anpassad gymnasieskola eller anpassad grundskola syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i anpassad gymnasieskola eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Söka till Komvux som anpassad utbildning

För att söka ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?