Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-04-25
Senast uppdaterad: 2016-04-25

Lilla Edets kommun klättrar i årets Öppna jämförelser: grundskola

Årets Öppna jämförelser: grundskola 2016 visar positiva resultat för Lilla Edets kommun. I år ligger Lilla Edets kommuns kommunala skolor på plats 185 av 290, jämfört med förra årets resultat på plats 258 för de kommunala skolorna. Det innebär en klättring på mer än 70 platser.

— Resultatet är oerhört glädjande och ett kvitto på det som vi har sett en tid genom det utvecklingsarbete som gjorts av förvaltning, lärare och elever tillsammans. Det visar att vi är på rätt väg, säger Leif Håkansson, ordförande i utbildningsnämnden.

Olle Isaksson, förvaltningschef för bildningsförvaltningen, fortsätter:
 
— Det här visar på att vårt medvetna arbete ger resultat. Nu gäller det att fortsätta arbetet framåt med att bli en riktigt bra skolkommun.

Tre indikatorer bygger tillsammans upp det sammanvägda resultatet i SKL:s rangordning av Sveriges skolkommuner. Dessa är genomsnittligt meritvärde för 9:or, andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen samt behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan. Det sammanvägda resultatet visar ett positivt resultat för de kommunala skolorna i Lilla Edets kommun. Rankingen har gått från plats 258 för år 2015 till att i år ligga på plats 185 av 290 kommuner. Det gemensamma resultatet när både fristående och kommunala skolor räknas samman är plats 208 av 290.
 
— Det är väldigt roligt att årets resultat i öppna jämförelser är så positivt! Det ger oss alla en energikick för att fortsätta utveckla arbetet, berättar Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef för bildningsförvaltningen.
 

Fortsätta arbeta kontinuerligt


Arbetet som nu pågår i Lilla Edets kommunala skolor utgår från verksamhetsplanen som utbildningsnämnden tagit fram. Planen bygger bland annat på SKL:s rapport om vad som gör en skolkommun framgångsrik och skolinspektionens granskningar i Sverige.
 
— Verksamhetsplanens fokus på ledarskapet är viktigt för oss. Det handlar om ledarskap i klassrummen, hos chefer och inom politiken. Bland annat har politiker utbildats i skolfrågor och fler chefer har tillkommit för att förstärka. Cheferna får individuell coachning. Rektorer och förskolechefer går eller har gått rektorsutbildningen. Lärarna får i sin tur stöttning av cheferna och elevhälsan för att utveckla ledarskapet i klassrummen. Nu är det mycket viktigt att lyckas få kontinuitet i ledarskap och i förskolors och skolors utvecklingsarbete, säger Anders Nordgren.
 

Vill du vara med och fortsätta bygga en riktigt bra skolkommun?


Lilla Edets kommun söker nu personal till tjänster inom skolan för att fortsätta byggandet av en stabil skolorganisation. Vill du vara med? Gör din ansökan idag!
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »