Om webbplatsen

Välkommen till Lilla Edets kommuns officiella webbplats - lillaedet.se. Webbplatsen vänder sig i första hand till kommunens invånare, men också till personer eller företag med intresse av att på olika sätt etablera sig i Lilla Edets kommun, till anställda och förtroendevalda inom kommunen, samt näringsliv, turister och medier.

Mål med webbplatsen

  • Informera om vad som händer i Lilla Edets kommun
  • Informera om vad Lilla Edets kommun gör
  • Vara aktuell, tillgänglig och användarvänlig
  • Ge bra och effektiv service
  • Fylla en demokratisk funktion genom att till exempel underlätta dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?