Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp

  • Illustrationen visar tre personer som stöttas till att utvecklas steg för steg.


  • Äldre testar VR-glasögon

    Enligt politiska mål ska Lilla Edets kommun vara digitaliserad 2022. Socialtjänsten eftersträvar att utöka användandet av välfärdsteknik som...
  • Illustration som visar en gul och en blå hand.

  • Tack för allt du bidragit med!

    Lilla Edets kommun kommer nu ta emot 25 flyktingar från Ukraina och allt som alla generösa och omtänksamma kommuninvånare och företagare und...