Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp

  • Bild visar två händer som planterar en gul pensé.
  • Maskros växer genom asfalt
  • Två händer håller upp två pusselbitar i motljus mot en ljus kvällshimmel.