Trafik och infrastruktur

Här kan du bland annat få information om allmänna kommunikationsmedel, renhållning och snöröjning, hållbar utveckling samt detaljplaner och översiktsplaner. Här finns också information om IT och bredbandsutbyggnad.

Hitta direkt

Trafik och infrastruktur

Alla sidor om trafik och infrastruktur

Senaste nyheterna om trafik och infrastruktur

 • Grus

 • Välkommen att hämta gratis isgrus!

  Isigt och halt hemma där du behöver ta dig fram?
  Om du som privatperson har behov av att halkbekämpa på din fastighet kan du nu hämta en hin...

 • Orange varningssymbol
 • Bilden visar en traktor som plogar snö.

 • Snöröjning i kommunen

  Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du...