Tillgänglighetsredogörelse

Lilla Edets kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur lillaedet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från lillaedet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för Digital Förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för Digital Förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Beskrivning av innehåll som inte är text

Vissa bilder kan sakna alt-text. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter.

Dokument

En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande.

Filmer och video

Många av de filmer och videoklipp som är publicerade på lillaedet.se har undertexter. Vissa, framförallt äldre, filmer saknar dock undertexter. Textning av direktsänd video (som också görs tillgänglig i efterhand) saknas också.

Oskäligt betungande anpassning

Lilla Edets kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Följande punkter anses som oskäligt betungande anpassning och kommer kvarstå även vid lansering av ny webbplats:

  • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Textning av äldre videoklipp och textning av direktsänd video som görs tillgänglig i efterhand (till exempel kommunfullmäktiges sammanträden).

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Direktsänd video saknar undertexter
  • Tidigare upphandlad digital service från tredje part/extern leverantör

Hur vi testat webbplatsen

Lilla Edets kommun gör självskattningar av webbplatsen utifrån Myndigheten för Digital Förvaltnings (DIGG) officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Dessa riktlinjer används för att förklara och exemplifiera alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, alltså de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020.

En ny bedömning görs inom kort för den nylanserade webbplatsen.

Vårt webbpubliceringsverktyg Sitevision innehåller också en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?