Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med fokus på resultat i olika former, som Öppna Jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). SKL genomför årligen en undersökning av kvaliteten i kommunernas verksamheter.

Resultatet presenteras i "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet". Idag använder mer än 250 av landets kommuner KKiK.

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens kvalitet och effektivitet. I resultatrapporten ges en bild av varje mått och en kort förklaring till hur det går att resonera kring måttet. Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan.

Områden som ingår i KKiK är:

• Kommunens tillgänglighet
• Trygghetsaspekter i kommunen
• Medborgarens delaktighet och kommunens information
• Kommunens effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Syftet med KKiK-mätningen

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner.

KKiK består av fem kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten ur ett medborgarperspektiv.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?