Kalender

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida.

Sammanträden 2022

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

24

-

7

4

9

20

-

-

19

24

-

12

Kommunstyrelsen

11

22

22

26

-

7

-

-

6

11

29

-

Bildningsnämden

25

-

1

19

31

-

-

30

-

4

22

13

Samhällsnämnden

27

-

3

21

-

2

-

-

1

6

24

15

Socialnämnden

26

-

2

20

-

1

-

31

-

5

23

14

Folkhälsoutskottet

-

-

8

-

24

-

-

23

-

-

15

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

21

-

30

-

-

-

-

10

-

5

Jävsnämden

-

23

-

-

3

-

-

24

-

26

-

-

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?