Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du publicerade kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Tertialrapport 1 2022 för Lilla Edets kommun
  • Mål- och resursplan för Lilla Edets komun 2023 med flerårsplan 2024-.2025
  • Svar på motioner om inköp av vildsvinskött, policy för modermålsundervisning, markpolicy i Lilla Edets kommun och cykelväg till Västerlanda.
  • Förändrade taxor för 2023

Övrig information

Paragrafer: 48-79

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt