Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du publicerade kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Fyllnadsval av kommunalråd
  • Tilläggsbudget 2022
  • Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

Övrig information

Paragrafer: 1-8

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt