Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du publicerade kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Årsredovisning för Lilla Edets kommun 2021
  • Fastställande av borgensavgift för AB Edethus
  • Reviderad förbundsordning för GR

Övrig information

Paragrafer: 17-31

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt