Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du publicerade kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Årsredovisningar 2021 för hel- och delägda bolag
  • Motion om fem extra lediga dagar till anställda inom hemvård och omsorg på grund av pandemin
  • Motion om krav om yrkeslärlingar vid kommunal upphandling av byggentreprenader

Övrig information

Paragrafer: 32-47

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt