Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige sammanträder i ett digitalt sammanträde (endast presidiet samlas i Östra roten, Kommunhuset). Här hittar du information om kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Övrig information

Paragrafer: 80-85

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommunfullmäktige

Kontakt