Överförmyndarnämnden


Överförmyndarnämnden sammanträder i lokal som meddelas inom kort. Här hittar du information om kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Övrig information

Paragrafer: 1-12

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Överförmyndarnämnden

Kontakt