Socialnämndens arbetsutskott


Socialnämndens arbetsutskott sammanträder i Kommunhuset (Elffröken), Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Här hittar du information om kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.

Övrig information

Paragrafer: 299-310

Anslag publiceras:

Anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokoll: Sektor kommunledning

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Socialnämndens arbetsutskott

Kontakt