Bolagsordningar och ägardirektiv

För kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?