Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning, resultat 2019

Lilla Edets kommun vill erbjuda dig som kommuninvånare en så bra service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånare upplever kommunen. Därför deltog kommunen 2019 i en medborgarundersökning.

Hösten 2019 genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en undersökning bland 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år. Medborgarundersökningen genomfördes på uppdrag av Lilla Edets kommun.

Undersökningen genomfördes för att ge svar på hur medborgarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på, hur man ser på kommunens verksamheter och på sitt inflytande i kommunen.


Resultaten ger kommunens verksamheter en inblick i hur servicen fungerar ur invånarperspektiv och ger verksamheterna värdefull vägledning i arbetet.

Sammanlagt 135 kommuner i Sverige deltog. Medborgarundersökningen gick att besvara, förutom på svenska, på engelska, finska, arabiska och spanska.

Om resultaten

Svarsfrekvensen för medborgarundersökningen i Lilla Edets kommun var 39 procent. För alla tre resultatindexen nedan fick Lilla Edets kommun sämre resultat än genomsnittet bland de kommuner som deltog i undersökningen.

I jämförelser med kommunens egna resultat över tid (2014 års resultat med 2019 års resultat) är siffrorna inte statistisk säkerställda.

Resultat 2019

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Lilla Edet som en plats att leva och bo på. Lilla Edet fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 41 (av 100) att jämföra med medelbetyget 59 för de kommuner som medverkar i undersökningen. Högst betyg fick Lilla Edet inom områdena utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter och trygghet. Lägst betyg fick Lilla Edet för områdena rekommendation och kommersiellt utbud. Frågeområden som bör prioriteras enligt resultaten är bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer. NRI för Lilla Edets kommun blev 41 i 2019 års undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2014 då NRI var 44.


Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Lilla Edets kommuns verksamheter. Lilla Edet fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 39 (av 100) att jämföra med medelbetyget 53 för de kommuner som medverkar i undersökningen. Högst betyg fick Lilla Edets kommun för verksamheterna vatten och avlopp och räddningstjänst. Lägst betyg fick verksamheterna grundskola och idrotts- och motionsanläggningar. Verksamheter som bör prioriteras enligt resultaten är idrotts- och motionsanläggningar, stöd för utsatta personer, grundskolan samt äldreomsorgen. NMI för Lilla Edets kommun blev 39 i 2019 års undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2014 då NMI var 40.


Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Lilla Edets kommuns verksamheter. Lilla Edet fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 30 (av 100) att jämföra med medelbetyget 39 för de kommuner som medverkar i undersökningen. Högst betyg fick Lilla Edets kommun för information. Lägst betyg fick möjlighet att påverka. Frågeområden som bör prioriteras enligt resultaten är förtroende och påverkan. NII för Lilla Edets kommun blev 30 i 2019 års undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2014 då NII var 34.


Tidigare resultat

En tidigare medborgarundersökning i Lilla Edets kommun genomfördes 2014.

Senast uppdaterad: 2021-08-26
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »