Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2019

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

21

25

-

8

6

17

-

-

9

21

-

9

Kommunstyrelsen

8

12

25

24

-

4

-

27

-

9

25

-

Individnämnden

9, 30

-

6

17

28

-

-

21

-

10

6

11

Kultur- & fritidsnämnden

29

-

5

24

28

-

-

20

-

1

5

10

Miljö- & byggnämnden

29

-

5

16

27

18

-

20

-

1

5

10

Omsorgsnämnden

28

-

4

15

27

-

-

19

30

-

4

9

Tekniska nämnden

30

-

6

17

29

-

-

21

-

2

6

11

Utbildningsnämnden

31

-

7

11

29

-

-

22

-

3

7

12

Folkhälsoutskottet

-

-

12

-

21

-

-

-

-

-

12

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

4

-

27

-

-

-

30

-

-

9

 
Sammanträdestider 2020

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

20

24

-

6

4

15

-

-

7

19

30

-

Kommunstyrelsen

7

11

24

21

-

2

-

25

-

6

17

-

Individnämnden

29

-

4

22

27

-

-

26

30

-

11

9

Kultur- & fritidsnämnden

28

-

3

21

26

-

-

25

29

-

10

8

Miljö- & byggnämnden

27

-

2

20

25

15

-

24

28

-

9

7

Omsorgsnämnden

27

-

2

20

25

-

-

24

28

-

9

7

Tekniska nämnden

29

-

4

22

27

-

-

26

30

-

11

9

Utbildningsnämnden

30

-

5

23

28

-

-

27

-

1

12

10

Folkhälsoutskottet

29

-

-

7

-

-

-

-

22

-

-

16

Kommunala pensionärsrådet

-

-

2

-

25

-

-

-

28

-

-

7

 
Senast uppdaterad: 2020-03-24
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »