Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-02-27
Senast uppdaterad: 2014-02-27

Tingbergsskolans högstadium blir kvar i Lödöse

Utbildningsnämnden har idag fattat beslut om att även fortsättningsvis bedriva undervisning för åk 7-9 på Tingbergsskolan i Lödöse, trots vikande elevunderlag. Det innebär att rektor har fått besked om förutsättningarna för läsåret 2014/2015. Planeringen sätter nu igång på allvar för att skapa en skolorganisation med åldersblandade klasser. Skolans utvecklingsarbete fortsätter för elevernas ökade måluppfyllelse.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »