Parkeringstillstånd, rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt färdmål, exempelvis din arbetsplats eller bostad.

Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag. För att förmånen med parkeringstillståndet ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utfärdandet sker restriktivt.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Du som har stora svårigheter att gå en längre sträcka kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är gångförmågan som bedöms, inte om man har svårt för att bära, svårt för att se eller om man går långsamt.

Du som inte kör bil på egen hand utan är beroende av en förare kan i vissa fall beviljas parkeringstillstånd. Då krävs att du som rörelsehindrad inte kan klara dig själv - inte ens en kortare stund - då föraren parkerar bilen.

Ansökan, beslut och överklagande

  • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.
  • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på uppdrag av kommunstyrelsen.
  • Utfärdat parkeringstillstånd gäller i högst fem år.
  • Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.
  • Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Ansökan kostar inget och ska kompletteras med ett foto samt ett aktuellt läkarintyg. Ansökan kan i vissa fall även behöva kompletteras med ett gångtest utfört av leg. sjukgymnast.

Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?