Hjälpmedel

För många är hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Hjälpmedlen provas ut av legitimerad personal och är en del av vård och behandling. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel om du är inskriven i hemsjukvården.

Målet med hjälpmedel

  • Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion
  • Underlätta i det dagliga livet

För personer som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden eller är på daglig verksamhet utgår ingen behandlingsavgift. Är du inte inskriven i hemsjukvården vänder du dig till någon av följande rehabenheter

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?