Snabbslanten och K-pengar

Alla barn och ungdomar i Lilla Edets kommun har möjlighet att ansöka om en "Snabbslant". Det vill säga pengar till att arrangera olika typer av fritids- och kulturaktiviteter.

Vill du arrangera ett LAN, boka en artist till en konsert, en föreläsare, ordna en kurs eller workshop för andra unga eller göra något annat som kan kopplas till kultur och fritid? Då kan du söka pengar till detta genom kommunen.

Vem kan söka?

Alla barn och ungdomar kan söka detta bidrag. Det gäller även dem som inte är medlemmar eller anslutna till någon av kommunens föreningar. "Snabbslanten" kan inte sökas av föreningar utan bara av enskilda unga personer. Stödet kan sökas under hela året. För mer information om "Snabbslanten" och om hur du kan söka detta stöd, kontakta kultur och fritid.

Tanken med "Snabbslanten"

Syftet med ”Snabbslanten” är att stimulera ungdomar i Lilla Edet till att på egna initiativ planera och genomföra egna projekt. Målet är att öka barns och ungdomars delaktighet och medskapande i deras fritidssysselsättningar samt att stärka deras självförtroende.

K-pengar – ett regionalt kulturstöd för unga

K-pengar är ett regionalt kulturstöd för dig mellan 13 och 30 år som bor i Västra Götaland.

K-pengar kan användas till att genomföra projekt och arrangemang inom alla olika konstformer. Exempelvis konstutställningar, teateruppsättningar, filminspelningar, konserter, turnéer, live, workshops, offentliga kulturarrangemang, slöjdande, musikvideos, spoken words, festivaler och massa massa annat.

K-pengarna räknas som ett skattefritt stipendium och varje år fördelas 1,5 miljoner kronor till olika kulturprojekt. Läs mer och sök stödet på KulturUngdoms webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?