Livsmedel

Livsmedel är allt vi äter och dricker och ska hanteras på ett säkert sätt så att vi inte blir sjuka.

Det är livsmedelsföretaget, till exempel restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket, som ansvarar för att det du äter och dricker är säkert ur hälsosynpunkt och håller den kvalitet som utlovas. Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel, säkerställa redligheten i handeln och konkurrensneutralitet. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om livsmedel, hantering, lagar och kontroll. Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun är tillsynsmyndighet och kontrollerar att livsmedelsverksamheterna i kommunen följer lagen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?