Kommunala och enskilda arkiv

I Lilla Edets kommunarkiv finns allt från kommunala handlingar bevarade sedan 1800-talet till handlingar från dagens kommunala verksamhet. Kommunen har en spännande historia och det finns mycket intressant att ta del av för dig som släktforskar eller är allmänt intresserad av lokalhistoria.

Förutom kommunala handlingar som protokoll och diarieförda handlingar finns även annat som betyg och klasslistor bevarat i arkivet. Folkrörelsernas arkivförening i Lilla Edets kommun tar hand om föreningars handlingar. Detta gäller handlingar både från aktiva och avslutade föreningar.

De flesta handlingar i kommunarkivet finns till största delen bevarat i centralarkivet i kommunhuset och är även offentliga, vilket innebär att alla medborgare ska ha tillgång till dem. Kontakta kommunens växel om du är intresserad av att komma åt någon handling.

Alla föreningar kan lämna handlingar och material till Folkrörelsernas arkivförening. Arkivföreningen tar även emot arkiv från föreningar som inte är verksamma längre. Folkrörelsernas arkivförening i Lilla Edet tar emot, sorterar, registrerar och arkiverar material för föreningarna mot en kostnad.

Du hittar kontaktuppgifter till arkivföreningen i föreningsregistret.

Kommunen har inget bildarkiv men det finns intressegrupper i kommunen som har tagit tillvara gamla foton och filmer. Se länkar till externa webbplatser nedan:

lillaedetbilder.se Länk till annan webbplats.

lillaedetbilder.blogspot.com Länk till annan webbplats.

I kommunen finns flera hembygdsföreningar som bedriver hembygdsforskning med mera. Du hittar kontaktuppgifter till hembygdsföreningarna i föreningsregistret.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?