Bostadslös

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att se till att det finns bostäder i kommunen. Däremot har socialtjänsten inget ansvar för att lösa bostadslöshet i allmänhet. I första hand är det ditt eget ansvar att skaffa en bostad. Det betyder att du behöver göra allt du kan för att hitta en egen bostad.

Du som är bostadslös eller riskerar att bli det är alltid välkommen att kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp. Vi kan ge dig stöd och vägledning i vad du kan göra för att försöka lösa din situation.

Ditt ansvar att hitta en bostad

Det är brist på bostäder vilket gör att det är svårt att hitta en bostad. Socialtjänsten har ingen skyldighet att ordna boende på grund av allmän bostadsbrist. Ansvaret för att lösa din boendesituation ligger i första hand på dig själv. Om du har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan du ansöka om bistånd för hjälp att ordna ett boende. Vi kan även hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende. Det är bara i vissa fall som socialtjänsten kan erbjuda stöd i form av bostad. För att detta ska vara aktuellt måste vissa kriterier vara uppfyllda.

  • Du ska vara helt bostadslös (sakna tak över huvudet) eller riskerar att bli helt bostadslös.
  • Du ska ha gjort allt du kan för att på egen hand lösa din boendesituation utan framgång. Det innebär att du har planerat och sökt boende i god tid. Innan socialtjänsten eventuellt går med på bistånd till boende, ska alla dina möjligheter att på egen hand ordna bostad vara uttömda. Det innebär att du i första hand ska sova hos släkt eller vänner och använda dina egna pengar för att bo på exempelvis vandrarhem. Du ska också ha sökt boende över hela Sverige.
  • Du ska tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att skaffa en bostad. Det kan till exempel handla om missbruk eller psykisk funktionsnedsättning. Generella svårigheter som delas av alla som söker bostad nära eller i en storstad med bostadsbrist räcker alltså inte som skäl. Du ska sakna förmåga att skaffa bostad på egen hand.

Det är oftast du själv som ansvarar för att lösa din boendesituation. Det finns mycket som du kan göra för att öka dina chanser till att få bostad. Du kan till exempel:

  • söka olika boendealternativ via internet (exempelvis som inneboende eller andrahandskontrakt)
  • fråga vänner och bekanta om de kan hjälpa till på något sätt. Känner de till någon som hyr ut en bostad?

Fortinova
Webbplats: fortinova.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0340-59 25 50

Kelleby & Co Fastigheter
Webbplats: kelleby.nu Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-26 30 62

AB EdetHus
Webbplats: edethus.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0520-49 41 00

Varbergs Stenfastigheter AB
Webbplats: stenfastigheter.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 031-40 51 00

SRS AB
E-post: fastigheter@srsab.nu

HSB Nordvästra Götaland
Webbplats: hsb.se/nvg Länk till annan webbplats.
Telefon: 010-442 44 00

Om du är akut hemlös kan du vända dig till socialtjänstens mottagningsgrupp för att ansöka om hjälp. Utanför kontorstid kontaktar du Socialjouren Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Socialtjänsten gör då en personlig bedömning om du har rätt till hjälp kring din boendesituation eller inte. Om du är akut bostadslös och inte kan ordna en sovplats för natten kan du i särskilda fall ha rätt till ett tillfälligt boende.

Det här gäller om du saknar någonstans att sova för natten och vill ansöka om boende:

  • Du ska ha uttömt alla dina möjligheter att ordna boende för natten på egen hand genom att fråga din omgivning om hjälp. Du ska ha använt dina egna pengar till boende och aktivt sökt boende över hela Sverige.
  • Du behöver ta med en fullständig kontoöversikt från alla banker där du är kund. En kontoöversikt visar de konton du har hos en bank.

  • Du behöver också ta med kontoutdrag för tre månader tillbaka och en kontrolluppgift från Skatteverket.
  • Du behöver kunna visa att du har sökt boende och vilka boenden du sökt. Det kan vara till exempel mejl till hyresvärdar och utdrag från de bostadsförmedlingar du sökt boende hos.

  • Vid behov kan du behöva lämna in fler uppgifter.

När det finns en risk att du kan förlora din bostad skickar hyresvärden information till socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar med att förhindra vräkning genom att stötta personer eller familjer så att de inte förlorar sin bostad. Stödet kan vara hjälp till att hantera och planera sin ekonomi. Det kan även vara stöd för att få vardagen att fungera, till exempel stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?