Kristeam och krishantering

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om omfattande olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens POSOM-grupp för att stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Organisationen består av representanter från kommunens sektor socialtjänst och sektor bildning, räddningstjänsten, Svenska kyrkan och primärvården.

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommununens krisledningsgrupp, räddningstjänsten, eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?