Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen.

Bouppteckning

Begravningsbyråer eller juridisk byrå kan hjälpa till att göra en bouppteckning. För att göra bouppteckningen på egen hand behöver du läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen.

Dödsboanmälan kan göras i stället för bouppteckning om det inte finns någon fast egendom eller tomrätt i boet efter den avlidne och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader samt andra utgifter med anledning av dödsfallet. För att kommunen skall kunna göra en dödsboanmälan krävs ett hembesök i den avlidnes bostad.

Dödsboanmälan görs helst inom två månader efter dödsfallet.

Stöd och kontakt

För att få hjälp med att upprätta en dödsboanmälan ta kontakt med individ och familjeomsorg så snart som möjligt, telefon 0520-65 95 00.

Dödsboanmälan lämnas sedan från socialnämnden till skattemyndigheten. På blanketten lämnas uppgifter om den avlidne, dödsbodelägare samt intyg om att den avlidnes tillgångar inte kan täcka annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?