Hemtjänst

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet när du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga problem. Hjälpen är alltid individuell och behovsprövad. En arbetsplan upprättas gemensamt med dig och hemtjänstpersonalen.

Vad du kan få hjälp med

Av hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser som exempelvis städning, matinköp och tvätt, hjälp med den personliga hygienen, av- och påklädning, social samvaro, tillsyn, ledsagning och promenader.

Ansökan

Ansökan gör du hos kommunens biståndsenhet. Kontakta en biståndshandläggare för ditt område.

Vad kostar hemtjänst?

Avgift för hemtjänst räknas ut efter vilka hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Service till dig som är pensionär

Lilla Edets kommun erbjuder service för dig som är pensionär och folkbokförd i Lilla Edet. Du kan få hjälp med inomhus- och utomhustjänster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?