Ny avgiftsmodell för hemtjänst

Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya avgiftsmodellen för hemtjänst.

Från och med 2024 betalar du utifrån exakt det antal timmar hemtjänst du använder istället för dagens nivåsystem. Maxtaxa gäller även fortsättningsvis.

För att öka jämställdheten och rättvisan i vad varje omsorgstagare betalar för hemtjänst. Med det nya avgiftssystemet betalar varje omsorgstagare för den mängd hemtjänst som de nyttjar, varken mer eller mindre.

Från och med 1 januari 2024.

Från och med 2024 betalar du utifrån exakt det antal timmar hemtjänst du använder istället för dagens nivåsystem. Maxtaxa gäller även fortsättningsvis.

Det är individuellt och baseras på antalet timmar som du använder. Timtaxan är från och med 2024 310 kronor och maxtaxa gäller även fortsättningsvis.

Maxtaxan för 2024 är ännu inte beslutad, maxtaxan under 2023 är 2 359 kronor i månaden. Om du har trygghetslarm dras kostnaden för detta före hemtjänstavgiften från maxtaxan.

Då är du välkommen att kontakta en bistånds- eller avgiftshandläggare via kommunens växel 0520-65 95 00.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?