Boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig hitta vägar till förändring och att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att du på ett bättre sätt ska klara vardagen.

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att underlätta för dig som söker insatsen att hantera din vardag. Boendestöd kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som du ofta genomför tillsammans med din boendestödjare.

Boendestöd präglas i hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med dig som söker stöd så långt det är möjligt. Boendestödjaren stöttar dig i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, dig som behöver stöd. En boendestödjare kan också stötta vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med dig på aktiviteter.

Om du är intresserad av att göra en ansöka om boendestöd eller vill veta mer om vad det innebär att ha boendestöd är du välkommen att kontakta kommunens mottagningsgrupp. Kontaktuppgifter till mottagningsgruppen hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?